skip to Main Content
Ενημερωτικό Δελτίο: Τουλάχιστον 550  Έλληνες ζουν  σήμερα στην Κίνα. Οι προοπτικές μετά το τέλος της πανδημίας.

Ενημερωτικό Δελτίο: Τουλάχιστον 550 Έλληνες ζουν σήμερα στην Κίνα. Οι προοπτικές μετά το τέλος της πανδημίας.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Τουλάχιστον 550  Έλληνες ζουν  σήμερα στην Κίνα

 Οι προοπτικές μετά το τέλος της πανδημίας

 

Έλληνες επιχειρηματίες, στελέχη επιχειρήσεων, ακαδημαϊκοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, φοιτητές και μέλη οικογενειών παρέμειναν στην Κίνα κατά την περίοδο της πανδημίας, ακολουθώντας τους αυστηρούς κανόνες υγειονομικής προστασίας, που εφάρμοσαν οι Αρχές της χώρας.

Οι περιορισμοί στις μετακινήσεις, που υιοθετήθηκαν με το ξέσπασμα της πανδημίας, είχαν ως αποτέλεσμα, όσοι Έλληνες βρέθηκαν εκτός Κίνας να παραμείνουν μακριά από το αντικείμενο των εργασιών τους ή να επιστρέψουν με μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις και αυστηρή καραντίνα, ενώ όσοι αποφάσισαν στη συνέχεια να αναχωρήσουν από την Κίνα, δεν έχουν επιστρέψει ακόμη, αναμένοντας το τέλος των μέτρων.

Επίσημα στοιχεία, που να αναφέρουν με ακρίβεια πόσοι Έλληνες βρίσκονται σήμερα στην Κίνα, δεν υπάρχουν διαθέσιμα, καθώς δεν υπάρχει υποχρέωση σε όσους εισέρχονται ή εξέρχονται από τη χώρα να το δηλώνουν στις Ελληνικές Προξενικές Αρχές. Ωστόσο, από την επεξεργασία των κατ΄εκτίμηση στοιχείων, που υπάρχουν στη διάθεση των κατά τόπους Προξενικών Αρχών, προκύπτει ότι τον Μάιο του 2022 στην Κίνα ζούσαν περίπου 550 Έλληνες.

Ο αριθμός των Ελλήνων επιχειρηματιών και εκείνων που εργάζονται ως στελέχη σε μεγάλες επιχειρήσεις στην Κίνα προσεγγίζει τα 110 άτομα, ενώ ο αριθμός εκείνων που ασχολούνται ως εκπαιδευτικοί σε διάφορες ακαδημαϊκές βαθμίδες υπολογίζεται σε 40.

 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

Επιχειρηματίες 50
Στελέχη Επιχειρήσεων 60
Ακαδημαϊκοί 40
Άλλα επαγγέλματα, μέλη οικογενειών, φοιτητές, κά. 400
Σύνολο 550

ΠΗΓΗ: Επιμελητήριο Ελληνο – Κινεζικής Οικονομικής Συνεργασίας (επεξεργασία στοιχείων κατ΄εκτίμηση των ελληνικών προξενικών αρχών στην Κίνα) – Μάιος 2022.

 

Στην Κίνα δραστηριοποιούνται μέσω θυγατρικών τρεις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις (“Kleemann Hellas”, “Πλαστικά Κρήτης”, “Hellas Group”), ενώ η πλειονότητα των υπολοίπων ελληνικών επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στη χώρα, είναι μικρές ή μεσαίες και ασχολούνται με το εμπόριο, την παροχή υπηρεσιών (κυρίως συμβουλευτικών), ή πρόκειται για γραφεία αντιπροσώπευσης ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

Μεγάλες Επιχειρήσεις   3 “Kleemann Hellas”

 

Πλαστικά Κρήτης

 

“Hellas Group”

Μικρές Επιχειρήσεις 47 Εμπορικές

Παροχής Υπηρεσιών (consulting, procurement, κλπ),

Αντιπρόσωποι ναυτιλιακών επιχειρήσεων, κ.ά.

Σύνολο 50  

ΠΗΓΗ: Επιμελητήριο Ελληνο – Κινεζικής Οικονομικής Συνεργασίας (επεξεργασία στοιχείων κατ΄εκτίμηση των ελληνικών προξενικών αρχών στην Κίνα) – Μάιος 2022.

 

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

«Η Κίνα παραμένει μια ελκυστική αγορά για ξένες εταιρίες και θα παραμείνει και μετά το τέλος της πανδημίας», επισημαίνει ο κ. Άγγελος Καρακώστας Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ελληνο-Κινεζικής Οικονομικής Συνεργασίας. «Η ζήτηση στην Κίνα για επαγγελματίες με εξειδίκευση και προσόντα αλλά και για ξένες επιχειρήσεις με υψηλή τεχνογνωσία σε τομείς όπως η σύγχρονη τεχνολογία, η πληροφορική και η τεχνητή νοημοσύνη,  θα παραμείνει υψηλή και θα ωθήσει τη χώρα να ανοίξει τα σύνορά της και πάλι, μετά την περιπέτεια του COVID-19. Ο βαθμός στον οποίο θα συντελεστεί το άνοιγμα αυτό και η αξιοποίηση των ευκαιριών, θα εξαρτηθούν προφανώς και από τις διεθνείς εξελίξεις. Το εμπόριο, η ναυτιλία, ο τουρισμός, η προώθηση προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας, αλλά και ο πολιτισμός ή η συνεργασία στον τομέα της έρευνας και της εκπαίδευσης, παραμένουν ψηλά στην ατζέντα των σχέσεων Ελλάδας – Κίνας».

 

ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

«Η Ελλάδα παραμένει για την Κίνα η σημαντικότερη “πύλη” προς την Ευρώπη», σημειώνει ο κ. Σωτήριος Μπρέγιαννος, Γενικός Γραμματέας του Επιμελητηρίου Ελληνο-Κινεζικής Οικονομικής Συνεργασίας και συμπληρώνει ότι: «Ως η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο και σημαντικός εμπορικός εταίρος για πολλές άλλες χώρες, η Κίνα είναι μια προφανής επιλογή για όποιον θέλει να επεκτείνει τις δραστηριότητές του στο εξωτερικό. Με έμφαση στην αμοιβαιότητα, την εμπιστοσύνη και την επωφελή συνεργασία, ελληνικές και κινεζικές επιχειρήσεις συνεργάζονται σε ολοένα και περισσότερα πεδία. Η κατάλληλη προετοιμασία για μια ελληνική επιχείρηση που θέλει να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες της κινεζικής αγοράς είναι απαραίτητη προϋπόθεση και αυτή η περίοδος ίσως είναι η καλύτερη για να την αξιοποιήσει και να προετοιμαστεί σωστά».

 

ΤΑ 10 ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

1 Επιλογή Συμβούλου
2 Επιχειρηματικό Σχέδιο
3 Περιφέρεια – Έδρα στην Κίνα
4 Νομική Μορφή Επιχείρησης
5 Κινέζος συνέταιρος – συνεργάτης
6 Πρόσληψη προσωπικού
7 Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας – Εμπορικό Σήμα
8 Διαπραγμάτευση Συμβολαίων
9 Τραπεζικός Λογαριασμός
10 Δημόσιες Αρχές – Γραφειοκρατία

 

Σύμφωνα με τον κ. Μπρέγιαννο μια ελληνική εταιρία, ανεξαρτήτως μεγέθους, που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στην Κίνα, θα πρέπει να ακολουθήσει ορισμένα βήματα προετοιμασίας. «Το πρώτο και ίσως το σημαντικότερο βήμα είναι η επιλογή ενός νομικού συμβούλου, που θα αναλάβει από την Ελλάδα την απαραίτητη προετοιμασία, προκειμένου να κερδίσει σε χρόνο, σε χρήμα, να εξασφαλίσει καλύτερη επικοινωνία με τις τοπικές αρχές και κυρίως να ολοκληρώσει ένα στοχευμένο επιχειρηματικό σχέδιο, που αποτελεί προϋπόθεση επιτυχίας».

 

Η έρευνα αγοράς και ευκαιριών στο αντικείμενο δραστηριοποίησης της επιχείρησης είναι ένα μόνον από τα στάδια που οφείλει να ακολουθήσει και να συνυπολογίσει κανείς, παρατηρεί ο Γενικός Γραμματέας του Επιμελητηρίου Ελληνο – Κινεζικής Οικονομικής Συνεργασίας. «Η Κίνα έχει το μέγεθος ηπείρου, οπότε θα πρέπει να επιλεγεί η περιφέρεια που είναι κατάλληλη για την κάθε επιχείρηση. Ακολουθεί η επιλογή της κατάλληλης νομικής μορφής και η εξασφάλιση του ελάχιστου κατατεθειμένου κεφαλαίου,  η επιλογή Κινέζου συνεταίρου ή όχι, η πρόσληψη προσωπικού, η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και του εμπορικού σήματος, η διαπραγμάτευση των συμβολαίων και οι σχέσεις με τις τράπεζες και τις δημόσιες Αρχές. Βήματα απαραίτητα που με σωστή οργάνωση και προγραμματισμό φέρνουν την επιχείρηση πιο κοντά στο στόχο της», καταλήγει ο κ. Μπρέγιαννος.

 

Το Επιμελητήριο Ελληνο – Κινεζικής Οικονομικής Συνεργασίας με περισσότερα από 300 μέλη έχει ως στόχο την ενίσχυση, την εμβάθυνση και την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ ελληνικών και κινεζικών επιχειρήσεων, στηρίζοντας την προσπάθεια εξωστρέφειας και αξιοποίησης των ευκαιριών, που προσφέρει η Κίνα, για μικρές, μεσαίες ή μεγαλύτερες ελληνικές εταιρίες.  (www.gcec.gr)

 

 

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2022

 

Back To Top